Till följd av den pågående pandemin och rådande rekommendationer och förhållningsregler har styrelsen gjort bedömningen att det tyvärr inte är genomförbart att hålla danskurser eller andra sammankomster hösten 2020. Vår bedömning är också att det inte går att inleda terminen senare under hösten, även om det skulle komma lättnader i restriktionerna. 

Styrelsen har därför beslutat att ställa in all verksamhet tills vidare

Vi avvaktar händelseutvecklingen och nya besked från myndigheter och regering, och ny bedömning görs strax före årsskiftet inför vårterminen 2021.

Registrera din e-postadress

Här kan du registrera din e-postadress, med ändamålet att ta del av utskick med medlemsinformation i form av nyhetsbrev, som skickas ut några gånger per år.

GDPR: Genom att fylla i formuläret och trycka på knappen Skicka, samtycker du till att vi lagrar uppgifterna med ändamålet utskick av nyhetsbrev, enligt ovanstående beskrivning. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket, begära att få uppgifterna korrigerade och/eller raderade. 

* Obligatorisk uppgift