Med anledning av pandemin och nuvarande förhållningsregler måste vi fortsatt hålla dansverksamheten inställd tillsvidare. Danskurserna skjuts fram tills smittläget i samhället ligger på den nivå som myndigheterna bedömer det vara säkert och lämpligt att dansa igen, vilket det i nuläget inte finns något datum för. Detta trots att merparten av våra medlemmar och kursdeltagare numera bör ha fått erbjudande om vaccin. 

Angående årsmöte 2021:
Förutsatt att smittläget och restriktionerna tillåter det, så kommer vi preliminärt att hålla ett fysiskt årsmöte i Vinslövs Bygdegård i slutet av augusti. Om vädret tillåter det hålls det utomhus, annars inne i danslokalen.
 
Anmälan om deltagande blir obligatoriskt och av yttersta vikt för planeringen för att förhålla oss till de regler och rekommendationer som gäller då. Kallelse och ytterligare information kommer längre fram, när vi vet om det blir genomförbart.
 
 
Vi vill påminna om att samtliga inbetalda medlemsavgifter för 2020 gäller även för 2021. Ni som betalat för 2020 skall alltså inte betala ny avgift för 2021.
 
Vi kommer fortsatt att hålla er informerade angående föreningens verksamhet här på hemsidan, precis som tidigare, så ha gärna för vana att kika här då och då.
 
Vi hoppas alla på bättre omständigheter snart. Håll i, håll ut, håll avstånd och var rädda om er!