Avgifter 2022

Avgift för danskurs per termin 

Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
Från 26 år 300kr


Terminsavgift erläggs om du endast tänker gå en termin och inte vill betala medlemsavgift för hela året. 

 

Medlemsavgift för helt kalenderår

Ungdom t.o.m. 25 år 200 kr
Från 26 år 500kr

 

I medlemsavgiften för helt kalenderår inkluderas avgiften för samtliga danskurser både under vår och höst.

Medlemsavgiften kan betalas in när som helst under året och gäller då för hela det innevarande kalenderåret, oavsett när den betalas in. Medlemsavgiften betalas in så snart som möjligt.
 

Avgifterna betalas via:

Alt. 1. Bankgiro, Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909. Glöm inte ange både förnamn och efternamn!

eller 

Alt. 2. Swish, Vinslövs Bygdedansare nr: 123 118 41 00. Ange ändamål, förnamn och efternamn!

Gör gärna detta i god tid innan kurserna startar inför respektive termin, dock inte före årsskifte inför våren, för att underlätta kassörens arbete.

 

Du är välkommen att dansa så mycket du vill på alla tre kurserna, för samma peng!