Beslut togs på ett extra årsmöte, om att:

Samtliga inbetalda medlemsavgifter för 2020 gäller även för 2021, samt att alla inbetalda kursavgifter för våren 2020 gäller även för våren 2021.

Ni som betalat för 2020 skall alltså inte betala ny avgift för 2021.

 

 

Avgift för danskurs per termin 

Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
Från 26 år 275 kr


Terminsavgift betalas alltid om du ansluter till föreningen under en hösttermin, eller om du på våren endast tänker gå en termin och inte vill betala medlemsavgift för hela året. 

Terminsavgiften skall vara betald senast till kursvecka nr. 2 på höstterminen och senast 15 februari på vårterminen!

 

Medlemsavgift för helt kalenderår

Ungdom t.o.m. 25 år 200 kr
Från 26 år 450 kr


I medlemsavgiften för helt kalenderår inkluderas avgiften för danskurser både under vår och höst.

Medlemsavgift för helt kalenderår kan endast lösas inför vårterminen och skall vara betald senast 15 februari!

 

Avgifterna betalas via:

Alt. 1. Bankgiro, Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909. Glöm inte ange både förnamn och efternamn!

eller 

Alt. 2. Swish, Vinslövs Bygdedansare nr: 123 118 41 00. Ange ändamål, förnamn och efternamn!

Gör gärna detta i god tid innan kurserna startar inför respektive termin, dock inte före årsskifte inför våren, för att underlätta kassörens arbete.

OBS! Notera ovanstående information angående att inbetald avgift för 2020 gäller även för 2021!

 

Du är välkommen att dansa så mycket du vill på alla tre kurserna, för samma peng!