Avgifter 2023

Som helt ny kursdeltagare erbjuds du att prova på gratis de två första tillfällena. Därefter erfordras det att avgift inbetalas för fortsatt kursdeltagande.

Avgift för danskurs per termin 

Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
Från 26 år 300kr

Terminsavgift erläggs om du endast tänker gå en termin och inte vill betala medlemsavgift för hela året. 

Medlemsavgift för helt kalenderår

Ungdom t.o.m. 25 år 200 kr
Från 26 år 500kr

I medlemsavgiften för helt kalenderår inkluderas avgiften för samtliga av våra danskurser både under vår och höst.
Se även Svenska Folkdansringens medlemsförmåner som ingår i medlemskapet.

Medlemsavgiften inbetalas inför vårterminens start, dock inte före årsskiftet och senast 15 februari.


Avgifterna betalas via:

Alt. 1. Bankgiro, Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909. Glöm inte ange både förnamn och efternamn!

eller 

Alt. 2. Swish, Vinslövs Bygdedansare nr: 123 118 41 00. Ange ändamål, förnamn och efternamn!

Gör gärna detta i god tid innan kurserna startar inför respektive termin, dock inte före årsskifte inför våren, för att underlätta kassörens arbete.

Du är välkommen att dansa så mycket du vill på alla tre kurserna, för samma peng!