OBS! Se Medlemskap respektive Kursdeltagare för information om hur det går till och vad skillnaderna innebär.

Som helt ny kursdeltagare i vår förening erbjuds du att prova på gratis de två första kurstillfällena på terminen. Därefter erfordras det att avgift inbetalas för fortsatt kursdeltagande, senast till kursvecka nr. 3 på terminen.

Terminsavgift erläggs alltid om du ansluter till föreningen under en hösttermin, eller om du på våren endast tänker gå en termin och inte vill betala medlemsavgift för hela året. 

Även för dig som varit med i vår förening sedan tidigare gäller att kursavgiften skall vara betald senast till kursvecka nr. 3 på terminen, (såvida du inte betalar medlemsavgift på våren).


Avgift för danskurs per termin 

Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
Från 26 år 300kr


Medlemsavgift för helt kalenderår

Ungdom t.o.m. 25 år 200 kr
Från 26 år 500kr


Medlemsavgiften inbetalas inför vårterminens start, dock inte före årsskiftet och senast 15 februari!


Avgifterna betalas via:

Alt. 1. Bankgiro, Vinslövs Bygdedansare Bg: 5595-1909. Glöm inte ange både förnamn och efternamn!

eller 

Alt. 2. Swish, Vinslövs Bygdedansare nr: 123 118 41 00. Ange ändamål, förnamn och efternamn!

Gör gärna detta i god tid innan kurserna startar inför respektive termin, dock inte före årsskifte inför våren, för att underlätta kassörens arbete.


Du är välkommen att dansa så mycket du vill på alla tre kurserna, för samma peng!