Vinslövs Bygdedansare som bildades 1992 har för närvarande ca 135 medlemmar som kommer från kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge, med omnejd.

Vi håller till i Vinslövs Bygdegård där vi anordnar danskurser under vår, höst och vinter. Vi dansar foxtrot och många varianter av vals, schottis, polka, mazurka och hambo. Ca 40-60 personer/grupp deltar vid varje kurskväll.

Föreningen består även av spelmansgruppen "Vinslövs Bygdespelare", under ledning av Gun-Britt Stihl. Musikanterna träffas och repeterar regelbundet och då och då spelar de upp till dans och underhåller på våra kurskvällar, fester och andra evenemang.

Föreningen är ansluten till den rikstäckande organisationen Svenska Folkdansringen genom dess Skånedistrikt. Målsättningen är att främja och upprätthålla den kulturella dansen.

Vinslövs Bygdedansare är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår verksamhet bedrivs under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur.