Vinslövs Bygdedansare som bildades 1992 har för närvarande ca 170 medlemmar i åldrar från 10 år och uppåt som kommer från kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge.

Vi håller till i Vinslövs Bygdegård där vi anordnar danskurser för barn, ungdom och vuxna under vår, höst och vinter. Vi dansar foxtrot och många varianter av vals, schottis, polka, mazurka och hambo.

Föreningen är ansluten till den rikstäckande organisationen Svenska Folkdansringen genom dess Skånedistrikt. Målsättningen är att främja och upprätthålla den kulturella dansen.

Vinslövs Bygdedansare är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår verksamhet bedrivs under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur.