Vinslövs Bygdedansare som bildades 1992 har för närvarande ca 95 medlemmar som kommer från kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge, med omnejd.

Vi håller till i Vinslövs Bygdegård där vi anordnar danskurser under vår, höst och vinter. Vi dansar foxtrot och många varianter av vals, schottis, polka, mazurka och hambo. Ca 30-40 personer/grupp deltar vid varje kurskväll.

Föreningen är ansluten till den rikstäckande organisationen Svenska Folkdansringen genom dess Skåne-Blekingedistrikt. Målsättningen är att främja och upprätthålla den kulturella dansen. På Svenska Folkdansringens sida kan du läsa om föreningens fördelar med att vara ansluten

Vinslövs Bygdedansare är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Vår verksamhet bedrivs under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur.