Aktiviteter

Till följd av den pågående pandemin och rådande rekommendationer och förhållningsregler har styrelsen gjort bedömningen att det tyvärr inte är genomförbart att hålla danskurser eller andra sammankomster hösten 2020. Vår bedömning är också att det inte går att inleda terminen senare under hösten, även om det skulle komma lättnader i restriktionerna. 

Styrelsen har därför beslutat att ställa in all verksamhet tills vidare

Vi avvaktar händelseutvecklingen och nya besked från myndigheter och regering, och ny bedömning görs strax före årsskiftet inför vårterminen 2021.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.