Aktiviteter

Till följd av den pågående pandemin och rådande rekommendationer och förhållningsregler har styrelsen gjort bedömningen att det tyvärr inte går att hålla någon dansverksamhet i nuläget och har därför beslutat att ställa in all verksamhet tills vidare

Vi avvaktar händelseutvecklingen och nya besked från myndigheter och regering, och informerar här när det bedöms vara säkert att dansa igen.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.