Om du ansluter till föreningen under en hösttermin, eller om du på våren endast tänker gå en termin och inte vill betala medlemsavgift för hela året, så räknas du som kursdeltagare istället för medlem. Tänk på att du då inte omfattas av medlemsförmånerna, men du får dansa så mycket du vill på alla tre kurserna för samma peng, den termin du betalat för.

Som helt ny kursdeltagare i vår förening erbjuds du att prova på gratis de två första kurstillfällena på terminen. Därefter erfordras det att avgift inbetalas för fortsatt kursdeltagande, senast till kursvecka nr. 3 på terminen. Se Avgifter för information om inbetalning.

Du lämnar dina personuppgifter till någon av dansledarna eller kassören, på plats i lokalen i samband med kurs. Se GDPR angående personuppgiftsbehandling.

Avgift för danskurs per termin 

Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
Från 26 år 300 kr