Som helt ny kursdeltagare i vår förening erbjuds du att prova på gratis de två första kurstillfällena på terminen. Därefter erfordras det att avgift inbetalas för fortsatt kursdeltagande, senast till kursvecka nr. 3 på terminen.

När du väljer att bli medlem i föreningen så gäller medlemsavgiften för hela det innevarande kalenderåret, (januari-december). Då inkluderas avgiften för samtliga av våra danskurser både under vår och höst, och du skall alltså inte betala terminsavgift för kursdeltagande samtidigt. Du är med andra ord välkommen att dansa så mycket du vill på samtliga av våra danskurser under hela året, för samma peng!

Se även Svenska Folkdansringens medlemsförmåner som ingår i medlemskapet. Exempelvis försäkring som gäller för personskador under föreningens aktiviteter.

Du lämnar dina personuppgifter till någon av dansledarna eller kassören, på plats i lokalen i samband med kurs. Se GDPR angående personuppgiftsbehandling.

Medlemsavgiften inbetalas inför vårterminens start, dock inte före årsskiftet och senast 15 februari! Se Avgifter för information om inbetalning.

Medlemsavgift för helt kalenderår 2024

Ungdom t.o.m. 25 år 200 kr
Från 26 år 500 kr