Saga Salomonsson och Arne Nilsson är våra dansledare för nybörjarkursen på tisdagarna.

Marie Eriksson och Svenne Teandersson leder dansen för "Lättare Kultisdans" samt Fortsättningsgruppen på måndagarna.